Reklamfilmsföretag kan konsten att marknadsföra i ett samhälle mättat på rörlig bild

Streamingtjänster som Netflix, HBO och Viaplay är idag ett vanligt alternativ till konventionellt Tv-tittande och många personer har helt och hållet gått över från konventionellt abonnemang till någon streamingtjänst. Ett vanligt förekommande inslag i Tv-tittandet är reklamen. Det finns särskilda regler för hur Tv-reklam får vara utformad och många streamingtjänster använder möjligheten att välja bort reklam som ett säljargument: man antingen betalar för att använda tjänsten men kan även se vissa program gratis med reklam eller har man en möjlighet att betala för ett utökat abonnemang utan reklam.

Reklam är dock ett viktigt verktyg för företag att marknadsföra sig med. Effektiv reklam får tittaren att lägga märke till produkten eller tjänsten och överväga att köpa dem. Med hjälp av effektiv reklam skapar företaget en image som ska göra det intressant för rätt kundkrets. Reklamen bidrar även till att skapa tillväxt i samhället eftersom en produkts eller tjänsts popularitet bidrar till att det skapas fler arbetstillfällen. Reklam ska dock också sprida information om en produkt eller ett företag och det är därför viktigt att informationen är korrekt. Att sprida felaktig information är straffbart och kan leda till att man blir fälld för brott.

Stora företag kan välja att marknadsföra sig själva med en företagsfilm. Syftet med en företagsfilm är att nya kunder och besökare ska få ett bra första intryck av företaget och förhoppningsvis vilja köpa deras produkter och tjänster. Det finns särskilda företag som specialiserar sig på att producera dessa företagsfilmer där kunden får hjälp med allt från manus till att leta skådespelare. Dessa företagsfilmer är både en sorts reklam för företagets verksamhet och en hjälp för kunderna att avgöra om företaget motsavarar deras behov. En bra företagsfilm berättar även en historia om företaget som ska få kunder att tycka att företaget är värt att handla hos. Exempel på sådan reklam är ICA-reklamen som i sketchformat berättar en historia om personerna som jobbar där.

I en tid då vi översvämmas av information och rörliga bilder är det desto viktigare för företagen att sticka ut med hjälp av reklamfilmer som potentiella kunder lägger på minnet. Att göra bra reklam för sig är viktigt när det kommer till det enorma utbud av streamingtjänster som finns att tillgå. En av reklamens uppgifter är att förmedla information till konsumenter, exempelvis vad företaget gör och deras villkor för att vara kund hos dem. Därför skulle företagsfilmer där det tydligt framgår vad som gör en viss streamingtjänst bättre än konkurrenterna vara användbart för de olika streamingtjänsterna för att hitta nya kunder. Dessutom är reklam mer effektiv om den är underhållande eller relevant för säsongen som reklam med halloweentema eller jultema. Det skulle kunna göras underhållande reklam för någon steamingtjänst med personer som berättar hur bra tjänsten är. Ett sådant reklaminslag skulle vara ett effektivt alternativ till dagens marknadsföring som mest består av att nöjda kunder sprider ordet vidare.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

clock